Záruka a reklamácia

Záruka začína dňom prevzatia knihy spotrebiteľom. Predajca zodpovedá za všetky vady, které má kniha pri prevzatí kupujícím. Nevzťahuje sa ale na vady zpôsobené nešetrnou a nevhodnou manipuláciou, a následne mechanickým poškodením.  

Reklamáciu je možné uplatniť poštou. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, späť k Vám hradíme my. Prosíme, zabaľte knihu riadne do obalu zodpovedajúcemu povahe tovaru, aby pri preprave nedošlo k ďalšiemu znehodnoteniu. Je potrebné vždy popísať vady a kontakt na Vás. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu Vás budeme informovať.